2020 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 01 EYLÜL 2020 TARİHİNDE YAPILAN EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2020/33

 

Bayındırlık ve İmar Komisyonu tarafından hazırlanan raporda; İlçemiz Orhangazi Mahallesi 16 pafta, 3868 ve 1279 nolu hisseli parsellerin probleminin çözülmesi için 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi gereğince İmar Uygulaması (Şuyulandırma) yapılarak kullanım alanlarına göre parselasyon işlemleri tamamlanan ve ekli listede yer alan ve üzerinde evleri bulunan vatandaşlara Belediyemizin hisseli ve tam olan parsellerin, 02/05/2013 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararına dayanılarak m2’si 65.00TL.’den satışlarının yapılmasına oybirliği ile karar verilmiş olduğundan, Meclisçe yapılan müzakereler sonucu; söz konusu parsel ve hisselerin komisyonca belirlenen bedel üzerinden satışlarının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2020/34

Meclisçe yapılan müzakereler sonucu; İlçemiz Diliskelesi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan, Belediyemize ait olan ve halen PTT Hizmet Binası olarak kullanılan taşınmazın sözleşmesi 28.12.2020 tarihinde sona ereceğinden, söz konusu taşınmazın üç yıllığına bedelsiz olarak tahsisinin devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2020/35

 

Meclisçe yapılan müzakereler sonucu; İlçemiz Tavşancıl Mahallesi Fikri Bengi Caddesi üzerinde bulunan, Belediyemize ait olan ve halen PTT Hizmet Binası olarak kullanılan taşınmazın sözleşmesi 01.09.2020 tarihinde sona ereceğinden, söz konusu taşınmazın üç yıllığına bedelsiz olarak tahsisinin devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2020/36

 İlçemiz Tavşancıl Mahallesinde ikamet eden ve iş kazası sonucu hayatını kaybeden Belediye çalışanlarımızdan Ayhan KAZAK’ın evinin olduğu sokak olan Menekşe Sokağın isminin Ayhan KAZAK olarak değiştirilmesi ile ilgili talebin Hukuk Dilekçe Tektik ve İsimlendirme Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

    Bel. Ve Mec. Bşk.                                      Meclis Kâtibi                                            Meclis Kâtibi

     Hamza ŞAYİR                                     Abdurrahman TUZA                                        Celal ÇELİK

  

 

Oluşturulma Tarihi : 16.09.2020