2014 YILI EKİM AYI MECLİSİ 1. BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETLERİ

KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 01 EKİM 2014 TARİHİNDE YAPILAN EKİM AYI OLAĞAN MECLİS

TOPLANTISINA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2014/66

Diliskelesi Mahallesi 394 ada 1 ve 2 nolu parselin güneyinde kalan 721/2 sokaktaki 1377 m2 yüzölçümlü park alanının 2886 sayılı yasanın 45. Maddesine istinaden 10(on) kiraya verilmesine Meclis üyelerinden Ferdi ERDOĞAN, Osman SUDAN ve Mustafa AK’ ın çekimser oylarına karşılık oy çoğunluğu ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2014/67

Belediyemiz sınırları içerisinde yapılmış ve yapılacak olan imar planı plan notlarına eklenmesine ilişkin, Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2014/68

Her türlü yasal, hukuki mali ve cezai sorumluluğun Hamur Belediyesine ait olması kaydıyla ruhsat bilgileri belirtilmiş olan 41 UC 267 plakalı aracın Hamur Belediye Başkanlığına geçici olarak (2Yıl Süre) tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2014/69

Dilovası Devlet Hastanesinin mevcut hizmet binasının yetersiz olacağından dolayı mevcut binanın tadilat yapılması ve ek bina proje tadilatının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Bel.ve Mec.Bşk.                      Meclis Katibi                                    Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                        Hamit TOPÇİ                                 Kahraman UMUÇ

Oluşturulma Tarihi : 22.04.2015