2020 YILI TEMMUZ AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 20. MADDESİNE EKLENEN EK MADDEYE (30.05.2007-5675/3. MADDE) İSTİNADEN 09.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

KARAR NO:2020/27

 

Belediyemizin hissedarı bulunduğu 181.000.000 adet hisseye karşılık 181.000.000,00TL sermayesi bulunan Belde Liman İşletmeleri Anonim Şirketinin 17 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında; Belde Liman İşletmeleri Anonim Şirketinde bulunan Belediyemizin 9.050.000,00TL’lik sermayesine karşılık 9.050.000 adet B grubu hissesini temsil etmeye, müzakerelere katılmaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Belediye Başkanı Sayın Hamza ŞAYİR’in yetkilendirilmesine ‘’oybirliği’’ ile karar verildi.

 

KARAR NO:2020/28

30.11.2020 tarihinde sona erecek olan temizlik hizmet alımı işinin, 5393 sayılı belediye kanununun 67. Maddesi gereğince 01.12.2020 tarihinden başlayarak yıllara sari olarak 30.11.2022 tarihine kadar (36 ay) ihale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

    Bel. Ve Mec. Bşk.                                 Meclis Kâtibi                                  Meclis Kâtibi

     Hamza ŞAYİR                              Abdurrahman TUZA                               Celal ÇELİK

Oluşturulma Tarihi : 28.08.2020