2020 YILI HAZİRAN AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 04 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN HAZİRAN AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

KARAR NO:2020/14

 

İlçemiz Orhangazi Mahallesi dahilinde bulunan 40 Ada 1 Nolu parselin Gençlik Merkezi yapılması amacı ile İl Spor Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmesine ilişkin olağanüstü gündem maddesi ile ilgili müzakereler sonucu; söz konusu 40 Ada 1 Nolu parselin Gençlik Merkezi yapılması amacı ile İl Spor Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmesine, İnci AYDEMİR, Turan TEKGÜL, Zeki KARATAŞ, Nizamettin SÖZEN ve Salih ADIGÜZEL’in ret oylarına karşın oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

    Bel. Ve Mec. Bşk.                                 Meclis Kâtibi                                  Meclis Kâtibi

     Hamza ŞAYİR                              Abdurrahman TUZA                                Celal ÇELİK

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 04.06.2020