DİLİSKELESİ MAHALLESİ,CUMHURİYET CADDESİ'NDEKİ 3 ADET DÜKKANIN KİRAYA VERİLMESİ

İHALE İLANI

Dilovası Belediye Başkanlığı’ndan :

İlçemiz sınırları dahilinde,  Mülkiyeti Belediyemize ait Diliskelesi mahallesi, Cumhuriyet caddesi Polisan İ.Ö.Okulu arkasındaki 42-E,42-D ve 42-F No’lu dükkanlar Belediyemize gelir getirmesi amacıyla 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre Açık İhale Arttırım Usulü ile kiraya verilmesi ihalesi

1 .           idarenin                      :

                Adresi                                                       : Dilovası Belediye Başkanlığı Dilovası/KOCAELİ

a)      Telefon ve Fax Numarası           : 0 (262) 754 88 88 -0 (262) 754 60 23

b)      Elektronik Posta Adresi             : dilovasidestekhizmetler@hotmail.com.tr

 

2.          İhale Konusu Malın   :

                Niteliği,Türü ve Miktarı                                     :  İlçemiz sınırları dahilinde, Mülkiyeti Belediyemize ait Diliskelesi mahallesi, Cumhuriyet caddesi Polisan İ.Ö.Okulu arkasındaki 42-E,42-D ve 42-F No’lu dükkanların  3 yıllığına kiraya verilmesi ihalesi

 

S.NO:

 

CİNSİ

MİKTARI

İHALE TARİH VE SAATİ

ÖZELLİKLERİ

1

 

Diliskelesi mahallesi,Cumhuriyet caddesi Polisan İ.Ö.Okulu arkasında bulunan 42-E no’lu dükkanın 3 yıllığına kiraya verilmesi

             30 m2

 

06/12/2017

Saat:   10:00

Dükkan

 

 

 

Diliskelesi mahallesi,Cumhuriyet caddesi Polisan İ.Ö.Okulu arkasında bulunan 42-F no’lu dükkanın 3 yıllığına kiraya verilmesi

             30 m2

 

 

06/12/2017

Saat:  10:05

 

Dükkan

 

 

 

Diliskelesi mahallesi,Cumhuriyet caddesi Polisan İ.Ö.Okulu arkasında bulunan 42-D no’lu dükkanın 3 yıllığına kiraya verilmesi

             30 m2

06/12/2017

Saat :   10:10

 

Dükkan

 

                Teslim Yeri                   :    Dilovası Belediyesi

                Teslim Tarihi                :    Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 15 takvim günüdür.

 

3.           İhalenin               :

                Yapılacağı Yer      :   Dilovası Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

                Tarih ve Saati       :   06/12/2017    - 10 : 00 ‘dan itibaren yapılacaktır.

 

4.            İhale Açık Arttırım Usulü ile3 (üç) adet dükkanın 3 yıllığına kiraya verilmesi işidir.

 

5.            Doküman Satış Bedeli  her bir dükkan için 200,00 TRY(İkiyüzTürklirası).

 

6.            İhale 06/12/2017 Çarşamba günü saat 10:00 ‘dan itibaren Belediye Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

 

 7.           İhaleye iştirak etmek isteyenlerin İlçemiz sınırları dahilinde, Mülkiyeti Belediyemize ait Diliskelesi mahallesi, Cumhuriyet caddesi Polisan İ.Ö.Okulu arkasında bulunan 42-D,42-E ve 42-F nolu dükkanların ihalesi için her bir dükkanın Muammen Bedel aylık kira tutarı 270,00 TRY (İkiyüzyetmişTürklirası) olup,3 yıllık bedel ise 9.720,00 TRY (DokuzbinyediyüzyirmiTürklirası)’ dır. Geçici teminat (%3) 291,60 TRY(İkiyüzdoksanbirTürklirasıaltmışkuruş). olup ; belediye veznesine yatırılacaktır.

 

8.            İhaleye iştirak etmek isteyenlerin dilekçe, ikametgah senedi, geçici teminat makbuzu, şartname bedeli makbuzu ile birlikte hazırlayacakları dosyalarını ihale saatinden önce Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Satınalma Amirliği’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

9.            Belediye İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlgilenenlere duyurulur.

 

                                                              

 

                                                                                                                                                  Fazıl POLAT

                                                                                                                                              Belediye Başkanı a.

                                                                                                    Başkan Yardımcısı