ATIL OLAN TAŞIT VE MALZEMELERİNİN SATIŞI

                   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

  1. Belediyemiz envanterinde kayıtlı olan Mıtsubıshı greyder ile atıl olan kırıcı ve kova malzemeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 24/05/2017 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’ dan itibaren Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.
  2. Taşıtların, kovanın ve malzemelerinin tahmin edilen bedelleri, markaları ve modelleri Geçici teminat miktarı, İhale tarihleri ve saati aşağıda belirtilmiştir.
  3. Taşıtların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.
  4. Satışı Yapılacak Taşıtların modeli, markaları, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı,

 

SıraNo:

Taşıtın Markası :

Modeli :

Plakası:

Muhammen Bedeli (TL.)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü ve Saati

1-

MG430 Mıtsubıshı Greyder

1990

41 DİL 45

23.233,34 TL.

697,00 TL.

24.05.2017

   10:00

2-

 

Ekskavatör Kırıcı

1990

Basınç: 150-170 bar

   1.750,00 TL.

    52,50 TL.

24.05.2017      

   10:10

3-

 

Ekskavatör Kovası

1990

Tahmini kg.:350

   1.250,00 TL.

     37,50 TL.

24.05.2017     

   10:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazılı olduğu şekildedir.

  1. İhaleye çıkarılan Taşıtlar ve malzemelerine, ilişkin İhale Şartname ve ekleri her biri 200,00 TL. (İkiyüzTürklirası) bedel karşılığı verilecek olup Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilir.
  2. Söz konusu taşıtlar ve malzemelerinin ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Taşıt İktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı’ndan alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile katılabileceklerdir.
  3. İhaleye katılacak olanlar ihaleye ait teminat bedelini ihale tarihi olan 24/05/2017 Çarşamba günü en geç saat 10:00 ‘a kadar Belediyemiz Veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. İsteğe göre Banka Teminat Mektubu da geçerlidir.
  4. Belediyemiz Encümeni bahse konu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Fazıl POLAT

                                                                                                                                Başkan a.

                                                                                                                       Belediye Bşk.Yrd.