cumhuriyet mah. dükkan ve Özgürlük(Adnan Kahveci Parkı) Parkı 150 m2 lik alan kiralanması

 

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

 

  1. İlçemiz sınırları içerisindeki Cumhuriyet Mahallesi,G23a21b4b Pafta, 82 ada 1 no’lu parselin bitişiğinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait olan büfe (3 Yıllığına) ve Orhangazi Mahallesi G23a21b3a pafta 150m2 alan Özgürlük(Adnan Kahveci) parkı (1 Yıllığına) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 12/04/2017 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00 ve 10:15’de Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek kiraya verilecektir.

 

  1. Taşınmazların konumları, alanları, tahmin edilen bedelleri, Geçici teminat miktarları, İhale tarih ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.

 

  1. Taşınmazların kiraya verilmesi ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

SıraNo:

Mahallesi

Pafta No:

Ada No:

Parsel No:

Yüzölçümü (m2)

Hisse Nisbeti :

Muhammen Bedeli TL.)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü ve Saati

1-

Cumhuriyet Mahallesi

 

G23a21b4b

 

82

  

1(yanı)

 

   …….

 

Tam

Aylık : 450,00TL

3yıllık: 16.200,00 TL

 

486,00 TL

12.04.2017

10:00

  1. Kiraya verilecek Taşınmazların yerleri, yüzölçümleri, hisse miktarları, muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-

Orhangazi Mahallesi

G23a21b3a

-----

-----

150 m2

Tam

Aylık : 700,00 TL

1 Yıllık: 8.400,00TL

252,00 TL

12.04.2017 10:15

 

 

  1. İhaleye çıkarılan Taşınmazlara ilişkin İhale Şartname ve ekleri her biri için 200,00 TL. (İkiYüz Türklirası) bedel karşılığı verilecek olup Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilir.

 

  1. İhaleye katılacak olanlar taşınmazların ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 1. Sıra no için ; 12/04/2017 Çarşamba günü en geç saat 10:00’a , 2. Sıra no için 10:15’e kadar Belediyemiz Veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

 

  1. Belediyemiz Encümeni bahse konu taşınmazlara ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Fazıl POLAT

                                                                                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                                                                          Belediye Başkan Yrd.V.